Misioni

Të sjellim një frymë të re në shoqërinë civile; bashkëpunimin e saj me median në shërbim të komunitetit.