Të drejtat e Njeriut, Diversiteti Kulturor dhe Përfshirja Sociale e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri

Drejtorja e Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore Erida Gjermeni ( Shani ) fiton çmimin e dytë në konkursin për shkrimin më të mirë me temë “Të drejtat e Njeriut, Diversiteti Kulturor dhe Përfshirja Sociale e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri.”
Ky konkurs u organizua nga Instituti Shqiptar i Medias, në bashkëpunim me UNDP dhe Zyren e Delegacionit te Bashkimit Europian ne Tirane. Konkursi kishte për qëllim të inkurajojë raportimin e përgjegjshëm për minoritetet etnike në Shqipëri, me fokus të veçantë te komunitetet rome dhe egjiptiane.

 

Post Author: Qendra Media